FAQ

1. Czy każdy Pacjent wymaga kontroli ortodontycznej?

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie jest twierdząca… Często osoby, które mają w miarę równo ustawione zęby, jedynie z drobnymi niewidocznymi nieprawidłowościami, nie podejmują leczenia ortodontycznego. Warto wiedzieć, że nawet najdrobniejsze wady zgryzu prowadzą do niszczenia zębów (ich ścierania, pęknięć szkliwa), a utrudniona higiena prowadzi do rozwoju próchnicy i chorób dziąseł. Co więcej niedoskonałości zgryzu mogą się odbijać na naszym zdrowiu, powodując m.in. bóle głowy, kręgosłupa. Tak więc każdy Pacjent powinien skontrolować swój zgryz u ortodonty.

2. Jakie korzyści niesie leczenie ortodontyczne?

Poza estetycznie i atrakcyjnie wyglądającym uśmiechem, prawidłowo ustawione zęby zapewniają również odpowiednią zdolność rozdrabniania pokarmów, są mniej podatne na urazy, pęknięcia szkliwa. Łatwiej jest je również czyścić co zapobiega rozwojowi próchnicy. Choroby przyzębia, występujące częściej w przypadku stłoczonych, ciasno ustawionych zębów, są uznawane za jedną z przyczyn chorób serca oraz cukrzycy. Prawidłowy zgryz wpływa pozytywnie na zdrowie ogólne.

3. Czy na konsultację ortodontyczną powinien kierować dentysta prowadzący?

Na konsultację ortodontyczną można się zgłosić samemu, bez skierowania ze strony lekarza prowadzącego.

4. W jakim wieku najwcześniej powinno się zgłosić po raz pierwszy do ortodonty?

Już w wieku 3-5 lat można odbyć z dzieckiem pierwszą kontrolę ortodontyczną. W tym wieku struktury twarzoczaszki intensywnie się rozwijają. Będąc pod opieką ortodonty i lekarzy innych specjalności można tak wpływać na rozwój mięśni i kości dziecka, by w przyszłości zminimalizować konieczność właściwego leczenia ortodontycznego.

5. Czy zęby mogą wyprostować się same?

Nie ma takiej możliwości. Po 12 roku życia przestrzeń dla zębów przednich pozostaje stała, uniemożliwiając samoistne ruchy zębów w tym obszarze.

6. Jak wygląda pierwsza wizyta konsultacyjna u ortodonty?

Podczas wizyty konsultacyjnej ortodonta przeprowadza badanie wewnątrzustne oraz wykonuje potrzebne badania (zdjęcia cyfrowe wewnątrz i zewnątrzustne, RTGpanoramiczne i cefalometryczne, tomografia 3D, wyciski do modeli diagnostycznych, skany cyfrowe 3D oraz analizę komputerową). Na tej podstawie oceniana jest wada zgryzu oraz planowane leczenie.

7. Czy podczas leczenia ortodontycznego konieczne jest usuwanie zębów?

Czasami, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt leczenia ortodontycznego, konieczne jest usunięcie jednego lub kilku zębów. Dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii taka konieczność zachodzi obecnie coraz rzadziej. Stosowanie bardziej zaawansowanych metod i procedur pozwala osiągnąć harmonijne rysy twarzy i trwały efekt w mniej uciążliwy dla pacjentów sposób.

8. Jak długo trwa leczenie ortodontyczne?

Czas leczenia zależy od rodzaju oraz zakresu wady zgryzu i wybranej metody leczenia (rodzaju stosowanego aparatu ortodontycznego). Ogólnie czas leczenia trwa od 12 do 30 miesięcy. Najczęściej aparat noszony jest przez około 24 miesiące.

9. Czy leczenie ortodontyczne boli?

Ogólnie leczenie ortodontyczne nie jest bolesne. Jedynie po niektórych wizytach, na których aktywowany jest aparat, można mieć uczucie ucisku lub wrażliwości podczas zagryzania. W takich sytuacjach można zażyć lek przeciwbólowy. Niemniej jednak po większości wizyt pacjenci nie odczuwają żadnego dyskomfortu.

10. Czy podczas leczenia ortodontycznego trzeba unikać pewnych pokarmów?

W przypadku stosowania aparatów stałych należy unikać twardych cukierków i owoców, a także pokarmów lepkich, tj. karmel, krówki, gumy do żucia. Natomiast przy metodzie Invisalign (przezroczyste nakładki zakładane i zdejmowane samodzielnie przez Pacjenta) dieta pozostaje bez zmian.

11. Jak często powinno się szczotkować zęby podczas leczenia ortodontycznego?

Pacjenci z aparatami stałymi powinni szczotkować zęby po każdym posiłku oraz przed snem. Wskazane jest używanie nici dentystycznych oraz płukanek do jamy ustnej. Pacjenci stosujący Invisalign powinni myć zęby każdorazowo po jedzeniu, przed nałożeniem nakładek.

12. Co to jest leczenie wczesne?

O leczeniu wczesnym możemy mówić w przypadku dzieci poniżej 10 roku życia. Trwa ono zazwyczaj od 6 do 14 miesięcy, a ma na celu taką stymulację mięśni i kości małego Pacjenta , aby zapobiec pogłębianiu się wady zgryzu w przyszłości. Podstawą leczenia wczesnego jest korekta stłoczeń, zgryzu otwartego, głębokiego i krzyżowego, a także likwidowanie nieprawidłowych nawyków. Jego dodatkową zaletą jest poprawa estetyki uzębienia, a co za tym idzie, zyskanie akceptacji innych dzieci.

Zwykle leczenie to przeprowadzane jest za pomocą aparatów ruchomych.

13. Czy u mojego dziecka będzie potrzebne leczenie aparatem stałym, jeżeli przeprowadzono poprzednio leczenie wczesne?

Leczenie wczesne polega na takim ukierunkowaniu rozwoju mięśni i kości twarzoczaszki dziecka, aby stworzyć jak najlepsze warunki do wyrastania zębów mlecznych i stałych. Leczenie wczesne często pozwala skrócić leczenie właściwe w przyszłości, czasem, choć nie zawsze, pozwala wyeliminować konieczność właściwego leczenia ortodontycznego.

14. Czy leczenie ortodontyczne można prowadzić u osób dorosłych i czy jest ono skuteczne?

U osób dorosłych również można skutecznie leczyć wady zgryzu i prostować zęby, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i estetycznych.

15. Czego mam się spodziewać po zakończeniu leczenia i zdjęciu aparatu?

Po zakończeniu leczenia wykonywane są zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne, które pozwalają ocenić efekty leczenia. Leczenie pozwala odzyskać prawidłowe warunki zgryzowe oraz estetykę uśmiechu. Aby zachować efekty leczenia konieczne jest noszenie aparatów retencyjnych, które zapobiegają ponownym przesunięciom zębów.

16. Jak często odbywają się wizyty kontrolne podczas leczenia?

Ilość wizyt kontrolnych zależy od rodzaju wady zgryzu, jej nasilenia oraz wybranej metody leczenia. Każdorazowo ilość wizyt kontrolnych i ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie z lekarzem ortodontą.

17. Czy po założeniu aparatu można uprawiać sport?

Nie ma przeciwskazań do uprawiania sportu. W przypadku aparatów stałych czasem zaleca się wykonanie specjalnych szyn ochronnych. Natomiast w przypadku Invisalign przy niektórych sportach kontaktowych zalecane jest zdjęcie aparatu.

18. Czy korony lub mosty protetyczne stanowią przeszkodę w leczeniu ortodontycznym?

Zęby z koronami przemieszczą się tak samo jak naturalny ząb, tak więc korony nie stanowią przeszkody dla leczenia. Natomiast mosty, które łączą ze sobą więcej zębów stanowią utrudnienie i w takich przypadkach konieczna jest indywidualna konsultacja z lekarzem ortodontą.

BÓL GŁOWY, ZABURZENIA KONCENTRACJI, PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ… PRZYCZYNĄ MOŻE BYĆ NIEPRAWIDŁOWY ZGRYZ! ZAPRASZAMY NA KONSULTACJĘ


    Imię i nazwisko


    email


    email


    Treść zgłoszenia: