Specjalistyczny sprzęt

Pełna diagnostyka w jednym miejscu!

Orthoclinic wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt umożliwiający Pacjentom wykonanie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych badań diagnostycznych. Dzięki temu oszczędzamy czas Pacjenta jednocześnie zapewniając najwyższą jakość usług i komfort leczenia. Dla bezpieczeństwa i uzyskania precyzji leczenie ortodontyczne kontrolowane jest przy użyciu mikroskopów.

SPRZĘT STOSOWANY W ORTODONCJI

PANTOMOGRAF CYFROWY

Pantomografy wykonują cyfrowe panoramiczne zdjęcia rentgenowskie całej szczęki i żuchwy. Zdjęcia te stanowią podstawę diagnozy wady zgryzu oraz wstępnego planowania leczenia ortodontycznego. Obraz uzyskiwany z aparatu pantomograficznego jest rzutem struktur trójwymiarowych na płaszczyznę.

APARAT DO RTG CEFALOMETRYCZNYCH

Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie rentgenowskie boczne czaszki. Zdjęcie to uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Zdjęcie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta ze względu na bardzo małą dawkę promieniowania rentgenowskiego. RTG cefalometryczne wykorzystywane są w ortodoncji do oceny wzrostu kostnego i specjalistycznych pomiarów. Służą one do przygotowania planu leczenia, jak również jako dokumentacja ze stanu przed leczeniem oraz po leczeniu.

TOMOGRAF KOMPUTEROWY 3D

Tomografia komputerowa stożkowa I-CAT jest bardzo precyzyjnym badaniem pozwalającym uzyskać wysokiej jakości trójwymiarowy obraz tkanek pacjenta. Tomograf I-CAT emituje niewielką, bo aż 100 razy mniejszą dawkę promieniowania w porównaniu z powszechnie stosowanymi tomografami medycznymi,  dając przy tym 60x większą dokładność. Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo podczas wykonywania badania. Uzyskane z tomografii informacje umożliwiają pełną ocenę uwarunkowań anatomicznych pacjenta i w efekcie wybór najbardziej optymalnej metody leczenia.

SKANER 3D iTERO

Cyfrowy skaner 3D umożliwia pobranie w ciągu kilku minut wirtualnego wycisku bez użycia masy wyciskowej. Dzięki temu przed rozpoczęciem leczenia otrzymujemy model 3D uzębienia Pacjenta na ekranie komputera. Na podstawie wirtualnego modelu diagnostycznego ortodonta jest w stanie szybciej i z dużo większą precyzją analizować stan uzębienia Pacjenta oraz z najwyższą dokładnością zaplanować procedury. Dzięki symulacji 3D w ciągu kilku chwil Pacjent może zobaczyć na ekranie monitora planowany efekt leczenia ortodontycznego. Nowa technologia diagnostyczna zdecydowanie ułatwia komunikację lekarza z Pacjentem. Cyfrowy wycisk jest podstawą wykonania indywidualnych nakładek ortodontycznych.

MIKROSKOPY OPERACYJNE

Wszystkie nasze gabinety wyposażone są w mikroskopy (mikroskopy operacyjne Zeiss, mikroskopy Zeiss Pico, mikroskop do neurochirurgii). Mikroskop wykorzystywany jest podczas diagnostyki, a także umożliwia precyzyjne kontrolowanie przebiegu leczenia ortodontycznego. Pozwala dostrzec niewidoczne gołym okiem nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia. Dzięki temu prostowanie zębów przeprowadzane jest w bezpieczny dla Pacjenta sposób. Dodatkowo mikroskopy wykorzystywane są w innych niż ortodoncja dziedzinach stomatologii, m.in. podczas leczenia próchnicy, w implantologii, chirurgii, protetyce. Dzięki temu zapewniamy naszym Pacjentom kompleksowe, bezpieczne i efektywne leczenie, którego celem jest uzyskanie pięknego i zdrowego uśmiechu.

LASER DIAGNOSTYCZNY

Dzięki zastosowaniu lasera diagnostycznego jesteśmy w stanie wykryć próchnicę w początkowym stadium. Wczesne zmiany próchnicowe są niemożliwe do wykrycia przy użyciu tradycyjnych metod diagnostycznych. W kierunku zęba wysyłany jest promień światła. Pod jego wpływem w tkankach objętych próchnicą dochodzi do zjawiska fluorescencji, mierzonej w specjalnej skali, od 1 do 99. Wykrywane przez laser zmiany obejmują: miejsca, w których doszło do demineralizacji, zmiany w szkliwie lub zębinie, a także pierwsze stadia próchnicy, takie jak plama próchnicowa na powierzchniach gładkich i w bruzdach zębów. Dzięki temu lekarz ma możliwość dokładnej, obiektywnej analizy stanu zębów przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego.

DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA

SKANOWANIE 3D

PEŁEN ZAKRES USŁUG

Orthoclinic znajduje się w budynku Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej borczyk.pl oraz Dentolandii. Na terenie kliniki znajduje się również Gabinet Medycyny Estetycznej BORCZYK. Dzięki rozwinięciu kliniki w wielu obszarach stomatologii, począwszy od stomatologii zachowawczej, chirurgii, implantologii, protetyki a na stomatologii dziecięcej skończywszy, nasi Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę stomatologiczną. Wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny daje gwarancję bezpieczeństwa i pozwala leczyć najbardziej skomplikowane przypadki medyczne.

Zapraszamy do ORTHOCLINIC!

Nasi specjaliści zaplanują leczenie ortodontyczne i ewentualne uzupełniające zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki czy też implantologii. Nasz personel zadba, by Twoje leczenie odbyło w najbardziej komfortowy sposób!

ZAPISZ SIĘ